Örebropartiets budget för 2021

Här kan du läsa Örebropartiets förslag till kommunbudget för 2021 med plan för år 2022 och 2023.

Örebropartiet har, under oktobers kommunfullmäktige, presenterat sitt tredje förslag till kommunbudget.

Örebropartiet är det parti som genomför mest besparingar samtidigt som vi också är det parti som satsar mest på den kommunala kärnverksamheten. 

Denna gång är reformutrymmet 423 miljoner kronor.

Vi lägger 340 miljoner mer på den kommunala kärnverksamheten och välfärden än vad styret gör. Som om det inte vore nog gör vi dessutom ett 61 miljoner kronor högre resultat än vad styret gör i sin budget

Nedan visas två tabeller över hur vi omfördelar inom ramen för rådande skattenivå (obs, avser driftbudget för år 1).
 
Förklaring till alla poster finns i budgeten. Den är här bifogad som pdf.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter