Markus Allard halverar sitt kommunalrådsarvode – Vad ska pengarna användas till? Ge förslag!

Örebropartiets partiledare och kommunalråd Markus Allard behåller det han skulle tjänat efter skatt om han tjänat hälften av vad han nu gör. Nu vill vi ha in förslag på vad vi ska göra med överskottet!

Örebropartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som vill sänka kommunalrådsarvoden ner till en rimlig nivå. Vi vil halvera politikerlönerna. Detta försökte vi också få igenom i kommunfullmäktige i januari 2019, något som samtliga partier röstade emot.

De andra partierna hävdar att vi inte skulle ha några politiker om politiker tjänade på samma nivå som folk i allmänhet. Vissa av kommunpolitikerna hävdade också de borde tjäna mer än 66 900 kronor i månaden. 

Så här röstade partierna i kommunfullmäktige när Örebropartiet försökte sänka politikerlönerna:

Örebropartiet är inte som de andra partierna.

Markus Allard får ut cirka 41 000 kronor efter skatt på det kommunalrådsarvode som nu ligger på 66 900 kronor. Av de 41 000 kronorna behåller Markus 25 000, dvs det han skulle fått ut efter skatt om han tjänat hälften, 33 450 kronor. De 16 000 kronor som blir över lägger Markus i en pott avsedd för social verksamhet.

Social verksamhet är ingen form av sk ”partiskatt” eller dylikt, det handlar istället om att göra nytta i örebroares vardag. I vilken form det ska ske i är upp till dig att bestämma! Ska vi hjälpa pensionärer, ungdomar eller hemlösa? Vad tycker du att vi borde använda pengarna till, skicka ditt förslag hit:

forslag@orebropartiet.se 

Vi vill slå hål på lögnen om att en halvering av politikerlönen skulle leda till att vi inte skulle ha några som engagerar sig politiskt. I Örebro finns åtminstone ett parti som nu visar detta i praktiken, Örebropartiet. 

Vi vill också visa vad man kan göra för nytta med det överskott som blir över, på en politikerlön, efter det att skatten dragits.
Faktum är att en halvering av de politiska arvodena i Örebro kommun skulle rendera 15 miljoner kronor årligen, det må ses som en liten summa i en kommunbudget på 8,5 miljarder, men det är ändå ca 30 lärartjänster. Det kan vara värt att komma ihåg nu när det blivit alltmer populärt för kommunens högavlönade politiker att rikta sparkrav mot välfärdens kärnområden. 

Det handlar dock om mer än kronor och ören. Det handlar om vilken typ av politiker vi ska ha i den här kommunen. Ska personer dras till politiken med syftet att bli rika eller ska personer dras till politiken för att de ser ett större värde i att tjäna folket? I denna fråga splittras Örebros kommunfullmäktige i två läger, de andra åtta partierna sällar sig till den förstnämnda linjen. Örebropartiet utgör den enda motpolen. Som sagt, vi är inte som de andra partierna, vi är partiet nära dig. 

OBS: Örebropartiets kommunalråd Markus Allard tillträde sin tjänst från och med kommunfullmäktige i oktober 2018. Trots beslut från fullmäktige (kommunens högsta beslutande organ) har inga kommunalrådsarvoden för 2018 betalats ut till Örebropartiet. Enligt kommunledningen hade man ”inte budgeterat” för att väljarna skulle rösta in ett till parti i kommunfullmäktige. Det innebär alltså att Markus Allard jobbade oavlönat i lite mer än två månader.