Här kan man ladda ner namnlistor som man kan skriva på i syfte att kräva en folkomröstning om Bus Rapid Transit (även kallat BRT eller ”superbussarna”).

Namninsamlingen är en del av ett sk folkinitiativ, en möjlighet för medborgare att kräva en kommunal och/eller regional folkomröstning om frågor på den lokala/regionala nivån. Skriv på och hjälp till att stoppa BRT! 


26 februari 2020 röstade Liberalerna, Sverigedemokraterna och Örebropartiet NEJ till att bränna örebroarnas skattemedel på BRT-projektet.

Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade ja.

Nu, under våren 2021, har politiker från Liberalerna initierat ett folkinitiativ om saken. Ett folkinitiativ syftar till att få till en folkomröstning om en fråga på kommunal eller regional nivå. Det krävs 10% av den röstberättigade befolkningens namnunderskrifter för att frågan ska kunna behandlas i fullmäktige. Därefter måste 67% av ledamöterna säga NEJ till att en folkomröstning ska väckas, om det är färre än 67% nej-röster i KF så måste en folkomröstning om frågan hållas.

Örebropartiet har självfallet valt att ansluta sig till folkinitiativet. Så har även Sverigedemokraterna och flertalet aktörer inom civilsamhället.

Vi samlar alla in namn på olika håll, men för samma folkinitiativ. Enade i sakfrågan. 

Har man redan skrivit på en namnlista som distribuerats av någon av de andra aktörerna? Då behöver man inte skriva på Örebropartiets listor.

Har du å andra sidan inte skrivit på namninsamlingen än – GÖR DET!

Vi behöver strax under 12 000 underskrifter för att kunna väcka frågan om folkomröstning i Örebro kommunfullmäktige.

Man måste vara röstberättigad i Örebro kommun för att underskriften ska vara giltig.

Samtliga uppgifter på listan måste vara kompletta, det innebär bland annat att hela personnumret ska vara med – inte bara de sex första siffrorna.

Uppgifterna måste också ske skriftligen med penna och papper, annars är de inte giltiga enligt lag.


Längst ner på listan står det hur man skickar/lämnar in listorna till oss. Länken till nedladdningen ligger bakom den stora fetmarkerade texten ovan. Klicka på den så laddas namnlistan ner. 

Här kan du se utdrag från debatten i kommunfullmätkige den 26 februari 2020. Det är inte Örebropartiet som klippt ihop eller laddat upp klippet.