2017

Örebropartiet har under sommarmånaderna delat ut informationsmaterial till hushåll tillhörande 34 000 röstberättigade örebroare.

Läs hela inlägget »

Vi har startat en insamlingskampanj i syfte att finansiera vår valrörelse. 
Målet är att samla in 35 000 kronor innan sista september i år. 

Läs hela inlägget »

Vår krönika, om att vi vill sänka politikers och chefstjänstemäns löner för att få rätsida på politikens fokus och flytta resurser dit de hör hemma, har genererat mycket positiv respons. Flera undrar om vi kommer ställa upp i riksdagsvalet samt hur man kan stötta partiet. Det svarar vi på här:

Läs hela inlägget »

Under söndagen genomförde Örebropartiet en flygbladsutdelning i Varberga. Samtliga hushåll erhöll material från partiet angående sänkning av politikerlöner och införande av fri tandvård.

Läs hela inlägget »

En av de politiker som Örebropartiet konfronterade för två år sedan har nu dömts för 195 fall av grovt bedrägeri, han undkommer dock minimistraffet fängelse i sex månader.

Läs hela inlägget »

Under lördagen 25 mars genomförde medlemmar i Örebropartiet flygbladsutdelningar till samtliga hushåll i Solhaga och Västhaga.

Läs hela inlägget »

Aktuellt

loading...

Stöd oss

Du kan även stödja oss genom att skicka valfri summa till vårt plusgirokonto: 71 49 78-4