2017 > 04

Under söndagen genomförde Örebropartiet en flygbladsutdelning i Varberga. Samtliga hushåll erhöll material från partiet angående sänkning av politikerlöner och införande av fri tandvård.

Läs hela inlägget »

En av de politiker som Örebropartiet konfronterade för två år sedan har nu dömts för 195 fall av grovt bedrägeri, han undkommer dock minimistraffet fängelse i sex månader.

Läs hela inlägget »

Aktuellt

loading...

Stöd oss

Du kan även stödja oss genom att skicka valfri summa till vårt plusgirokonto: 71 49 78-4