2020 > 05

Markus Allard har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om att låta barnen få ställa ut på Open Art. ”Genom att göra om Open Art till barnens Open Art kan vi skapa en konstupplevelse för hela familjen när barnen får ställa ut sina verk - samtidigt som vi sparar på Örebroarnas skattepengar”, skriver Allard i motionen.

Läs hela inlägget »

Peter Springare har JO-anmält Annika Roman, förvaltningschef för vård- och omsorg i Örebro kommun. Detta eftersom Roman mörkat information för oss folkvalda. 

Läs hela inlägget »

Peter Springare har JO-anmält Örebros kommunledning för deras försök att förhindra anställda från att nyttja sin grundlagsstadgade meddelarfrihet.

Läs hela inlägget »

På byggnadsnämndens möte 23 april var Örebropartiets Markus Allard, den enda ledamoten att rösta emot införande av en höjd bygglovstaxa. Konsekvenserna av höjningen kommer främst drabba kommunens företagare, varmed ÖP yrkade på att förslaget skulle göras om.

Läs hela inlägget »

Örebropartiet delade ut skyddsutrustning till personalen inom äldreomsorgen. Då vill lokal media och ansvariga politiker få det till att vi ska ha spridit Corona på äldreboenden. Den donerade utrustningen ska dessutom förstöras, enligt en högt uppsatt S-politiker. Läs mer om cirkusen här:

Läs hela inlägget »

Under kommunfullmäktigemötet i mars var Örebropartiet ensamma om att vilja införa kommunala beredskapslager.

Läs hela inlägget »

På kommunfullmäktigesammanträdet i februari röstade vi NEJ till att slösa örebroarnas skattemedel på sk ”Superbussar”.

Läs hela inlägget »

Aktuellt

loading...

Stöd oss

Du kan även stödja oss genom att skicka valfri summa till vårt plusgirokonto: 71 49 78-4