2015 > 05

Idag rapporterar NA att politikerna i regionen får påökt i och med att tjänsterna utökas. En heltidstjänst för en politiker ligger på minst 54 000 kronor idag. Ola Karlsson (M) säger till NA:

"Jag tror att det säkert finns många som tycker att heltidspolitiker har alldeles för högt betalt, men det handlar om att ha en arvodesnivå som hyggligt väl speglar ansvaret och arbetsinsatsen."

Läs hela inlägget »