Bli medlem!

Vem som helst kan ansöka om att bli medlem i Örebropartiet.

Efter ansökan skickats in behandlas den av partiets styrelse varpå styrelsen tar ställning till om du som ansöker kan anses vara förenlig med vad partiet står för och om du är kapabel att kunna representera och arbeta för partiet i den mån som partiet kräver.

För att nå en samlad bedömning ringer vi ibland upp personer som ansöker om medlemskap. Det gör vi för att vi vill veta varför man ansöker om medlemskap till partiet och vad man tänkt att det innebär. I vissa fall träffar vi den ansökande över en fika.

Olika människor vill olika saker med ett medlemskap i ett poltitiskt parti. Olika partier kräver olika saker av de som ansöker till partiet.

Andra partier bygger sin verksamhet på omfattande statsbidrag och intern profession bestående av tjänstemän och avlönande politiker. Hos dessa partier ställs inga krav på medlemskapet och i de flesta fall tjänar de interna skikten av politiker och tjänstemän på att medlemmar inte aktiverar sig, eftersom det förhindrar potentiell konkurrens om den generösa födokrok som dagens politiska system erbjuder de etablerade partiernas politiker och tjänstemän.

Örebropartiet är ett relativt nytt parti och vår medlemsmodell fungerar på ett annat sätt än den hos etablissemangets partier. Där de etablerade partierna tjänar på passiva medlemmar, tjänar vi på aktiva och engagerade medlemmar.

Vi är helt beroende av sympatisörers och medlemmars förmåga att få partiet att växa. Att bygga ett parti från grunden kräver en viss typ av medlemmar, personer som är kapabla och villiga att ge det där lilla extra.

Vi ställer därför krav på medlemskapet i partiet, hos oss går kvalitet före kvantitet.

Stödjare

Det finns många som stödjer Örebropartiet, såväl i Örebro Län som utanför, och som vill hjälpa till i Örebropartiets arbete, men som inte vill göra det jobb som krävs av en medlem. Om du som läser detta vill hjälpa Örebropartiet, men inte ta steget att bli medlem, kan du bli en stödjare.

En stödjare donerar frivilligt gåvor till partiet, varje månad eller när stödjaren själv önskar. Om du vill bli en stödjare står det dig fritt att donera pengar till partiet. Läs här för att se hur du går tillväga.

Om du vet med dig att du kan glömma av att donera en gåva, även fast du tänkt att du vill, kan du höra av dig så skriver vi upp dig på en kontaktlista och skickar ut en påminnelse varje månad, varmed det står dig helt fritt att donera eller inte.

Medlem

Om du vill bli medlem i Örebropartiet kommer vi behandla din ansökan och undersöka huruvida du är kompatibel för partiets verksamhet.

Vi ställer krav på medlemskapet.

Som medlem förväntas du delta på partiets aktiviteter, såväl interna aktiviteter såsom utbildningar och möten, som utåtriktade aktiviteter såsom flygbladsutdelningar eller dörrknackningar.

Man måste inte vara hemmahörande i Örebro Län för att bli stödjare eller medlem. Som medlem på distans förväntas man kunna hjälpa till med arbetsuppgifter som kan utföras på distans.

Har du någon fråga gällande medlemskap i Örebropartiet? Kontakta oss genom att klicka här. 

Ansök om medlemskap