öp logotyp

Valprogram

Här publiceras Örebropartiets valprogram för valen 2018. Valprogrammet är fortfarande under bearbetning och dess olika delar släpps under våren och sommaren 2018.

Trots att valprogrammet för 2018 ännu inte är helt färdigskrivet har vi valt att publicera vissa sakfrågor i punktform så att man ändå kan få en tydlig uppfattning om vilken politisk riktning Örebropartiet har.

Invandringspolitiken saknar än så länge ett avsnitt i spalten till vänster. Även detta kommer tillkomma under våren 2018. 

Örebropartiet tycker att politiken har svävat iväg, varmed vi ser det som vårt syfte att ta ner politiken på jorden igen. Vår politik har en lokal prägel där vi vill sätta folkets intressen i första hand.

Valprogrammet kan komma att kompletteras med ytterligare punkter ända fram till valdagen.