Valprogram

Våra politiska visioner grundar sig i en orubblig tro på ett mer sammanhållet och demokratiskt samhälle. Visioner som tidigare burits upp av den svenska arbetarrörelsen men som idag lyser med sin frånvaro annat än som substanslösa floskler i vissa politikers valtal. Vi vill, till skillnad från dagens politiker, bära vidare dessa visioner och vi vet att tusentals andra örebroare också vill det. Vi arbetar därför med vårt valprogram på ett sätt som syftar till att inkludera fler. För att hörsamma tankar och förslag från örebroare har vi lagt till en sådan funktion på vår hemsida, så att alla kan vara med och utforma det. 

Örebropartiet har bildats för att vi vill ge röst åt alla de örebroare som uttrycker sitt missnöje över att inte vara hörda av politikerna. Vi går inte till val med löftet om guld och gröna skogar. Med Örebropartiet ska väljarna veta att de får en röst i politiken som inte viker sig för påtryckningar, som inte ger upp de ideal som partiet står för och som gör allt för att flytta makten från de enskilda välbetalda politikerna till de som enligt demokratins idé ska ha den, folket!

Valprogrammet kan komma att kompletteras med ytterligare punkter ända fram till valdagen.