öp logotyp

Äldreomsorg

Den här delen av valprogrammet är fortfarande under bearbetning. Den fullständiga versionen släpps under våren 2018.

Örebropartiet vill:
- Höja kvaliteten i den kommunala äldrevården 
- Stärka hemtjänsten genom fler anställningar
- Förse äldreboendena med ordentliga måltider
- Införa en social hemtjänst*

*Social hemtjänst innebär att den anställde har en social uppgift, snarare än en vårdande. Inom ramen för social hemtjänst ska gamla medborgare erbjudas möjligheten att få gå på en promenad, spela brädspel eller bara prata. Syftet är att lindra den ensamhet som många gamla lever i. Arbetsformen lämpar sig väl för studenter eller ungdomar.