öp logotyp

Bostäder

Den här delen av valprogrammet är fortfarande under bearbetning. Den fullständiga versionen släpps under våren 2018.

Örebropartiet vill:
- bygga hyresrätter i kommunal regi 
- stoppa utförsäljningar och privatiseringar av allmännyttan