Brottsbekämpning

Kommunen har stora möjligheter att i högre grad bistå polisen och andra berörda myndigheter i arbetet med att förebygga och bekämpa förekomsten av brott i Örebro kommun med omnejd.

Här är våra förslag i punktform:
- Avlasta polisen genom satsningar på ordningsvakter
- Fler övervakningskameror i det offentliga rummet
- Sluta slösa örebroares skattemedel på utköp av kriminella
- Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen
- Ökade satsningar emot hedersvåld
- Motverka Islamiska Statens och Al Qaidas rekryteringar i Örebro
- Bekämpa korruptionen - sluta dalta med fifflande politiker och direktörer i offentlig sektor

Avlasta polisen genom satsningar på ordningsvakter
Ett av polismyndighetens många problem är avsaknaden av den polisiära kärnverksamheten. Detta har vår kommun- och regionfullmäktigekandidat Peter Springare påpekat i ett flertal uppmärksammade inlägg.

LÄS ÄVEN: https://www.na.se/artikel/opinion/debatt/peter-springare-problemet-ar-avsaknaden-av-polisiar-karnverksamhet

Istället för att fokusera på den polisiära kärnverksamheten har politiker och myndighetschefer varit mer intresserade av andra typer av projekt. Det de prioriterat är nya trender som exempelvis sociala insatsexperiment och samverkansprojekt som endast ger små mervärden på marginalen när det gäller att förebygga och bekämpa brott. Detta har skett på bekostnad av den polisiära kärnverksamheten.

Istället för att punktmarkera kriminella tvingas poliser lägga tid och resurser på patrullerande verksamhet på stan som lika gärna skulle kunna skötas av ordningsvakter.

Örebropartiet vill därför anställa fler ordningsvakter i syfte att avlasta polisen så mer fokus kan läggas på den primära kärnverksamheten.

Fler övervakningskameror i det offentliga rummet
Örebropartiet är öppna för att sätta upp fler övervakningskameror i det offentliga rummet. Kameror hjälper polisen att lättare identifiera gärningsmän ifall något brott har begåtts och kan även i vissa fall fungera förebyggande gentemot kriminalitet, i de fall då ordningsvakter och/eller polis upptäcker en situation via kamerorna som de kan rycka ut till och ordna upp.

Där förekomsten av övervakningskameror kan stärka tryggheten bör övervakningskameror sättas upp.

Sluta slösa örebroares skattemedel på utköp av kriminella
Av alla Sveriges 290 kommuner toppar Örebro listan på de som köpt fastigheter i hopp om att bli av med kriminella gäng. Över 15 miljoner kronor av örebroarnas skattemedel har kommunpolitikerna i Örebro spenderat på fastigheter där kriminella gäng huserat.

De kriminella gängen har flyttat från fastigheterna, men finns fortfarande kvar i Örebro med omnejd.

Örebropartiet är starkt kritiska till strategin att slösa örebroarnas skattemedel på uppköp av lokaler, detta eftersom vi inte kan se någon nämndvärd effekt av det snarare än att det är ett slöseri med våra gemensamma resurser.

Politikerna köper sig dock ett alibi - för örebroarnas skattepengar - när de köper ut kriminella gäng från fastigheter, deras förhoppning är att det ska tolkas som en signal för att de gör något, men det är blott en kuliss de försöker måla upp. Verkligheten och resultaten talar sitt tydliga motsatta språk.

Vi förespråkar en annan typ av åtgärder från kommunens sida när det gäller att förmå kriminella att flytta härifrån.

Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen
Örebropartiet är öppna för att neka brottsaktiva möjligheten att hyra bostäder eller lokaler via våra kommunala bolag. Detta kan komma till stånd genom införande av kommunala ordningsföreskrifter beträffande rätten att hyra bostad och/eller lokal av kommunen.

Genom införande av kommunala föreskrifter kan kommunen och polismyndigheten få nya verktyg när det gäller att motverka kriminellas verksamhet i Örebro. Det tycker vi är en bättre åtgärd än att slösa åtskilliga skattemiljoner på kriminella gäng utan någon som helst nytta.

Ökade satsningar emot hedersvåld
Örebro kommun måste bli bättre på att bekämpa hedersvåldet. Det står illa till med det i Örebro. Bland annat sitter kommunpolitiker, från Vänsterpartiet, och häver ur sig att kritik mot hedersvåld är islamofobi.

Läs även: Hur kan Vänsterpartiet låta Nadja Basant Awad sitta kvar?

Örebropartiet står istället på de utsattas sida. Vi vill se ökade anslag till kvinnojourerna. Vi vill även anlita experter på området och inleda samarbeten mellan kommunen och de föreningar som visat sig vara framgångsrika i kampen mot hedersvåld.

Vi vill också genomföra informationskampanjer och utbildningar inom de sektorer inom kommun och region där det kan vara av nödvändighet för de anställda att kunna besitta en fördjupad kunskap kring hederskultur. Detta så att vi från samhällets sida blir bättre på att lokalisera vem som far illa och behöver hjälp.

Motverka Islamiska Statens och Al Qaidas rekryteringar i Örebro
Till följd av en flat, naiv och verklighetsfrånvänd politikerkår har Örebro blivit ett fäste för radikala islamistiska terrorister.

Örebro är en kommun som sticker ut när det gäller individer som rest ner för att delta i terrorsekten Islamiska Statens krigsbrott.

Medan övriga partier diskuterat möjligheter att förse hemvändande terrorister bostad, jobb och rehabilitering är vi i Örebropartiet istället intresserade av att sätta stopp för islamismens utbredning.

Vi kommer därför skärpa kraven på föreningsliv, skolverksamheter och trossamfund som befattar sig med individer med kopplingar till radikal islamism eller som på annat sätt har till syfte att förvärra den alldeles för långt gångna segregationen.

Vi kommer inte dra oss för att stänga verksamheter, på de sätt en kommun kan stänga ner verksamheter, om det visar sig att dessa används för att vidga islamisternas rekryteringsbas. Det är A och O att vi från politisk sida kan bekämpa den segregation och samhällsenklavisering som dessa krafter behöver för att kunna rekrytera.

Bekämpa korruptionen - sluta dalta med fifflande politiker och direktörer i offentlig sektor
Det daltas alldeles för mycket med dagens makthavare. Varje vecka avslöjas nya politiker eller direktörer inom offentlig sektor som har skott sig på ett orättfärdigt sätt.

Detta är ett samhällsproblem som förvärras och som Örebropartiet är väldigt ensamma om att adressera. I andra länder kallas den här typen av brottsfenomen för korruption. Korruptionen i Sverige växer och Örebro är inte isolerat från detta.

I vår närhet har vi exempel där fritidspolitiker i kommunen kommit över flera hundratusen i ersättning för förlorad arbetsinkomst fast politikern ifråga varit pensionär och inte ens haft en arbetsinkomst.
För några år sedan ringde vi till ett antal politiker som fifflat för att fråga varför de gjort som de gjort. Vi spelade in det.

Du kan se filmen här.

Ersättningssystemet måste skärpas till, detta gäller alldeles oavsett om politikern ifråga haft till uppsåt att komma över skattemedel eller om det rör sig om ett ärligt misstag. Genom att åtgärda systemet för hur dessa ersättningar betalas ut bör man kunna komma tillrätta med båda problemen.

Måhända att den dåvarande moderatpolitikern i filmen "inte märkte" att det trillat in över 350 000 kronor på kontot, men i vanliga fall hade det renderat fängelse. Han slapp det.

Vi från Örebropartiet har svårt att tro att en undersköterska, lärare eller annan örebroare med ett vanligt jobb hade undsluppit rättsliga åtgärder om man "råkat" komma över 350 000 kronor för mycket.

Örebropartiet vill därför gå hårdare åt politiker och tjänstemän som fifflar. Om en politiker stjäl skattemedel från kommunen, som politikern inte har rätt till, ska kommunen processa detta hårt via de rättsliga instanserna. Så även för det som kan tyckas vara småsaker i sammanhanget, exempelvis om chefstjänstemän debiterar kommunens skattebetalare för vin, sprit eller fina middagar. Det är en principfråga och här är vi helt eniga med den gamla socialdemokratin Gustav Möller att "varje förslösad skattekrona är en stöld från folket".

Örebropartiet är öppna för att politikerfiffel också ska leda till konsekvenser för partierna ifråga. Man kan exempelvis skriva om villkoren för partistöden, om företrädarna ertappas med fingrarna i syltburken ska en ansenlig del av partistödet betalas tillbaka.

Det måste också till ett ordentligt kontrollsystem kring våra kommuntoppar. Det är helt absurt hur dessa makthavare finner det rimligt att människor som utförsäkrats ska råka illa ut om de råkar fylla i fel blankett eller dylikt, men att de själva ska kunna flyta ovanpå.

I den här frågan är de andra partierna, tyvärr, väldigt överens i sitt motstånd mot oss.