öp logotyp

Demokrati och Politik

Den här delen av valprogrammet är fortfarande under bearbetning. Den fullständiga versionen släpps under våren eller sommaren 2018. 

Örebropartiet vill:
- Halvera politikerlönerna
- Sänka politikerarvodena
- Sänka löner för vissa chefsposter inom offentliga förvaltningen
- Göra om politikernas ersättningssystem så det blir svårare att fuska
- Möjliggöra för omröstningar och namninsamlingar på kommunens hemsida
- Införa en gräns för hur mycket kommun och region får spendera på konferenser och representation