öp logotyp

Hälsa och sjukvård

Den här delen av valprogrammet är fortfarande under bearbetning. Den fullständiga versionen släpps under sommaren 2018. 

Fri tandvård för samtliga i Örebro län
Örebropartiet vill införa fri tandvård i hela länet. Idag är tandvård en klassfråga och för många en dyr lyxvara. Örebropartiet vill istället att tandvården ska vara en rättighet för alla inom Örebro län. En dålig tandhälsa resulterar i fler sjukdomar och en högre belastning på den övriga sjukvården. Att införa fri tandvård gynnar alltså hela sjukvården.

Fria preventivmedel
Örebropartiet vill införa kostnadsfria preventivmedel för alla, det skulle inte bara gynna folkhälsan det är också en tydlig jämställdhetsfråga. Ingen ska behöva gå utan preventivmedel oavsett ålder, kön eller inkomst. 

Bekämpa missbruket - inte missbrukarna 
Örebropartiet vill bekämpa missbruket– inte missbrukarna. För det krävs en missbruksvård värd namnet. Vi har möjlighet att motverka spridningen av sjukdomar som hepatit och HIV genom att erbjuda sterila kanyler till behövande. När politiker inte tar ansvar för samhällets sociala problem brukar de skylla ifrån sig på utsatta individer. Örebropartiet tror inte att vi löser missbruksproblematiken genom att bekämpa missbrukare, vi vill istället satsa på insatser inom ramen för missbruksvård.