öp logotyp

Kollektivtrafik

Den här delen av valprogrammet är fortfarande under bearbetning. Den fullständiga versionen släpps under våren 2018 eller sommaren 2018. 

Örebropartiet vill:
- Införa nolltaxa i hela länets kollektivtrafik
- Att kollektivtrafiken ska drivas helt i offentlig regi. 
- Att regionen övertar reklamhanteringen i kollektivtrafiken. 
- Införa storleksmässigt mindre fordon på de linjer som inte är så tungt trafikerade