Sophantering

Det är främst fyra punkter Örebropartiet vill åtgärda gällande kommunens sophantering. Dessa är:

- Fler avfallskorgar
- Flask- och burkbehållare i anslutning till avfallskorgarna.
- Fler återvinningsstationer
- Öppna för kameraövervakning vid vissa återvinningsstationer


Många av kommunens återvinningsstationer är överfulla. Det behövs fler återvinningscontainrar vid befintliga stationer samt fler återvinningsstationer.  

Örebropartiet vill att samtliga bostadsområden ska ha en återvinningsstation i närheten. I dagsläget saknas detta för många boende runt om i kommunen där det nästan förutsetts att man ska ha tillgång till bil för att kunna slänga sitt avfall miljövänligt.

Detta problem går igen i många av kommunens områden. Centrala Väster, Glanshammar och Ekeby-Almby är blott ett fåtal av de exempel som kan nämnas på områden som har eller haft  problem med tillgången till återvinningsstationer. Detta trots att det inte är svårare än att kommunen tar sitt ansvar och tillhandahåller ett adekvat utbud av återvinningsstationer.

Att förbättra utbudet av återvinningsstationer är ingen raketforskning, det är enkelt åtgärdat bara man vill. Avsaknaden av ett tillräckligt utbud av avfallskorgar och återvinningsstationer vittnar om hur ointresserade kommunpolitikerna är av att åtgärda problemet. 

Vid vissa återvinningsstationer väljer människor att antingen dumpa fel sorts sopor eller slänga rätt sorts sopor i anslutning till återvinningsstationen - men inte i containern. Detta är en sanitär olägenhet som måste åtgärdas.
Personer som väljer att skräpa ner och förstöra vår kommunala miljö ska givetvis möta rättsliga åtgärder. Genom införande av övervakningskameror på de återvinningsstationer som är värst drabbade av denna samhällsdestruktiva lättja kan vi hjälpa rättväsendet att identifiera skyldiga individer.

I det offentliga rummet behövs fler avfallskorgar, det vill Örebropartiet åtgärda. Vi vill också upprätta särskilda behållare för PET-flaskor och burkar i anslutning till avfallskorgarna.