Avgiftsfri tandvård i hela länet!

Örebropartiet har träffat många länsbor som lider för att de inte har råd att åtgärda sina tandvårdsproblem. Att införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare i länet ser vi som en fråga av största prioritet.

Örebropartiet vill: 

  • Införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare i Örebro län.


De andra partierna är väl medvetna om att tandvårdsfrågan är en klass- och plånboksfråga, trots att det är ett samhällsproblem har de i flera årtionden valt att inte införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare.

Vi har träffat mammor och pappor, morföräldrar och farföräldrar som alla har gemensamt att de slitit, betalat skatt och gjort rätt för sig hela livet men som haft oturen att drabbas av tandsjukdomar varmed de inte har råd att åtgärda sina hälsoproblem.

De andra partierna, vars politiker varje år förmår skattebetalarna att betala än mer till de redan orimligt höga politikerlönerna, har gjort sina prioriteringar. Svenska medborgare som gör rätt för sig har inte rätt till tandvård, medan politikerna själva - som får sina löner finansierade av nämnda medborgare - givetvis aldrig kommer ha ekonomiska problem med att laga sina tänder.

Inte nog med det, politikerna har dessutom valt att särbehandla vissa grupper i vårt samhälle och förläna dem fri tandvård, men det är inte de som slitit och betalat skatt i det här landet, nej tvärtom. De grupper som politikerna bjuder på tandvård till är asylsökande individer med medborgarskap i andra länder samt kriminella.

Örebropartiet ser det som en självklarhet att de som i första hand ska ha rätt till avgiftsfri tandvård är våra laglydiga medborgare.

Politikerskiktets irrationella prioritering är ett naturligt utfall av att de svävat iväg långt bort från folkflertalets vardag och verklighet. Irrationaliteten når nya höjder när man tittar på de långsiktiga konsekvenserna av att inte ta ansvar för folkets tandhälsa.

När medborgare inte har råd att gå och åtgärda tandproblem utvecklas problemen inte sällan till värre sjukdomar som senare blir en kostnad för sjukvården, något som enkelt kunnat förebyggas genom avgiftsfri tandvård.
För Örebropartiet är det självklart att laglydiga medborgare ska ha rätt till fri tandvård. Vi vill därför införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare i Örebro län.

Det är en billig reform som skulle göra stor nytta och som skulle förebygga dyra operationskostnader inom sjukvården.