Uteliv

Örebro ska vara en levande stad av och för medborgarna. Våra parker ska vara mer än vackra ytor, de ska vara levande ytor, där örebroare kan tända grillen, träffas och ha picknick. Det offentliga rummet ska nyttjas!

Örebropartiets utelivsprogram i punktform:

 • Möjliggöra för krogarna att ha öppet till klockan 03:00.
 • Uppmuntra förekomsten av uteserveringar och mötesplatser.
 • Glassrestaurang i stadsparken.
 • Skapa fler möjligheter för rörelsehindrade att ta sig fram i det offentliga rummet.
 • Fler avfallskorgar i det offentliga rummet.
 • I anknytning till avfallskorgarna även upprätta särskilda behållare för pet-flaskor och burkar.
 • Fler grill- och bordsplatser i våra större parker
 • Skapa hundparker på vissa av stadens onyttjade grönytor.
 • Ordna fler avgiftsfria badplatser i Örebro med omnejd.
 • Bygg ut gatubelysningen och förbättra underhållet av redan existerande gatubelysning.
 • Fler övervakningskameror.
 • Fler ordningsvakter i det offentliga rummet. Det är populärt bland politikerna att uppföra plåtäpplen, skridskotorg eller kulturkvarter för över en halv miljard av örebroarnas skattemedel - men är det verkligen avsaknaden av skrytbyggen och utsvävande konstprojekt som utgjort hindret för att göra vår stad levande och mer tillgänglig för oss örebroare?

Nej, hindret består av den attityd som kommunen hyser gentemot våra caféer, restauranger och krogar samt gentemot oss örebroare.

Det är många besökare från jämnstora städer som förbryllas över att de måste be en anställd bära ölen de 80 centimetrarna mellan krogens utgång och ingången till krogens uteservering. Om de anställda inte gör det kan krogen riskera sitt serveringstillstånd. Detta paragrafridande beteende från kommunen är inte bara tramsigt, det är rent av skadligt.

Örebropartiet står för en attitydförändring från kommunen gentemot våra medborgare och företagare.  Vuxna människor är kapabla att fatta egna beslut och ingen går under om en restauranggäst bär sin öl över trottoaren.

Caféer, restauranger och krogar är inte bara företag som genererar intäkter till skattkassan, det är också viktiga mötesplatser där örebroare träffas och umgås. Detta vill Örebropartiet värna.

Örebropartiet vill göra det lättare för kommunens caféer, restauranger och krogar att bedriva verksamhet. Vi vill se fler uteserveringar, inte färre. Vi vill också möjliggöra för dessa företagare att hålla sina verksamheter öppna längre än vad de idag tillåts ha.

Om det finns önskemål från örebroarna att kunna vistas ute på krogen till klockan 03:00, vilket är normen i de flesta jämnstora svenska städer, så ska de självklart kunna göra det om krogen vill hålla öppet till dess. Örebropartiet vill möjliggöra detta.

Örebro är och ska vara en parkernas stad. Parkerna ska vara en plats där man kan umgås utan att behöva konsumera något för att göra det. Bland annat vill Örebropartiet ha fler grillplatser och bordsplatser i många av våra parker.

Än idag finns det fortfarande stora hinder för örebroares tillgänglighet till det offentliga rummet. Detta gäller främst örebroare med rörelsehinder. Kommunpolitikerna har ganska nyligen slösat över 50 miljoner på ombyggnationer av torg men förbisåg de behov som finns av adekvat antal upp- och nedfarter mellan väg och trottoar, jämna ytor och ramper. Örebropartiet vill göra det offentliga rummet mer tillgängligt för alla.

Örebros hundägare har länge efterfrågat hundparker, detta är något som också andra partier driver och en fråga som även Örebropartiet ställer sig positiv till. Det finns många grönytor en bit från stadskärnan som inte nyttjas till något alls. På vissa av dessa ytor skulle kommunen kunna skapa inhägnade områden där hundägare kan släppa sina hundar fritt utan oro för att de ska springa bort.

Vi vill se fler avfallskorgar i det offentliga rummet. I anknytning till dessa vill vi också upprätta särskilda behållare avsedda för pet-flaskor och burkar.

Örebropartiet vill även tillgodose önskemålen om ett förbättrat utbud av glass i stadsparken. Det är en perfekt plats för en bra glassrestaurang med ordentliga öppettider och trevligare utbud än vad som idag finns. 

Det offentliga rummet i Örebro ska bli tryggare. Örebropartiet är positivt inställda till ett utökat antal övervakningskameror samt en utbyggnad av gatubelysningen såväl som en rejäl skärpning av underhållet av redan existerade gatubelysning, något som  kommunen hittills misskött.

I vår programdel om hur vi vill öka tryggheten föreslår Örebropartiet även fler patrullerande ordningsvakter i Örebro, något som också kan avlasta polisen.

Trots att Örebro ligger intill Hjälmaren är utbudet på avgiftsfria  badplatser ganska skralt. Detta är också något Örebropartiet vill se över. Det är möjligt att för en billig penning etablera fler och bättre badplatser i Örebro med omnejd som dessutom ska vara lättillgängliga för stadens invånare att nyttja.