öp logotyp

Uteliv

Den här delen av valprogrammet är fortfarande under bearbetning. Den fullständiga versionen släpps under våren 2018 eller sommaren 2018.

Örebropartiet vill:
- ge krogarna möjlighet att ha öppet en timme längre
- skapa fler mötesplatser i det offentliga rummet
- rusta upp Örebros större parker.