Missbruksvård

Örebropartiets missbrukspolitik syftar till att bekämpa missbruk snarare än missbrukare. Vilka metoder som är bäst lämpade för respektive individ varierar.

Vi är öppna för en lösning där vi, i samarbete med privata eller ideella krafter, kan få till stånd lösningar där missbrukare erhåller stödjare som kan ta dem ut ur missbruket. Hur det går till är inte det avgörande för Örebropartiet. Att det sker, är däremot av intresse.

Vi måste få ner missbruket i samhället och det är ett arbete som kräver åtgärder på fler plan än enbart inom de vårdande samhällsinstanserna.

Det är populärt hos de etablerade partierna att föreslå tuffare tag mot missbrukarna som individer, men det är inte alltid det hjälper individen att ta sig ur sitt missbruk, det varierar från situation till situation och individ till individ.

Ett parti som vill få bukt på missbruket, måste kunna vara pragmatiskt inställda till en uppsjö av lösningar och möjligheten att låta kunniga individer på området individanpassa effektiva strategier i syfte att få människor att ta sig ur sitt missbruk.

Öppna för sprutbyten för att stoppa spridning av dödliga sjukdomar
Örebropartiet är positivt inställda till att erbjuda rena kanyler till allmänheten.

Vi vill rehabilitera missbrukare så att de kan inträda i samhällsproduktionen och bidra till ekonomin.

Allt för många smittas av sjukdomar som sprids pga smutsiga kanyler. Argument som att det är en individs egna ansvar att injicera är förstås helt sant. Det hjälper dock inte samhället att ha den typen av inställning till missbruksproblem så länge missbrukarna fortsätter ha rätt till sjukvård och liknande samhällstjänster. Det blir dyrt för ett välfärdssamhället när människor missbrukar, det finns alltså mer än en moralisk dimension på problemet.

Örebropartiet har inte möjlighet, eller för avsikt att, neka medborgare med missbruksproblematik vård. Då är frågan om vi kan minimera vårdkostnaderna på annat sätt. Svaret är ja, vi tjänar på att motverka och minimera missbruk.

Kan vi stoppa spridningen av sjukdomar som Hepatit och HIV genom att kunna erbjuda sterila kanyler ska vi förstås göra så. Speciellt eftersom det förebygger sjukvårdskostnader. Huruvida vi anser att det är missbrukarens eget fel att sätta sig i fördärvet, är irrelevant i sammanhanget. Sprutbyten handlar om vad som gynnar samhället och det är större än skuldfrågor beträffande enskilda individer. Därför är vi positivt inställda till verkansfulla och konstruktiva lösningar inom ramen för missbruksvård.