Örebropartiet

När politiker lyfter ut löner på 70 000 kronor i månaden samtidigt som folk inte har råd med tandvård, då har politiken svävat iväg! Örebropartiet vill ta ner politiken på jorden igen!

Vi är ett lokalt och regionalt parti som bland annat vill sänka politikerlöner och införa fri tandvård.

Vi prioriterar vård, skola och omsorg framför direktörslöner, skrytbyggen, lyxkonferenser och politikerkostnader. Vi vill stärka medborgares rätt och möjligheter att direkt kunna påverka politiken lokalt och regionalt. Vår politik kan summeras med två ord: Folket Först!

Du kan läsa mer om vad vi vill här!

Varför bildades Örebropartiet?
Oavsett vilket parti som suttit vid makten de senaste decennierna har politiken i princip varit densamma. Partierna kan tvista om påstådda ideologiska skillnader men i slutändan är de mest intresserade av att sko sig själva på folkets bekostnad. Varje år höjer de sina egna löner till nya orimliga nivåer, samtidigt som nedskärningarna haglar mot det som borde vara av absolut största vikt att värna, nämligen folkets vård, skola och omsorg.

Varje år svävar politikerna längre bort från det folk och den vardag de påstår sig vilja representera.

Örebropartiet bildades i samband med valet 2014 i syfte att agera motvikt mot de etablerade partierna. Vi vill ta ner politiken på jorden igen!

Vi är verksamma inom Örebro län och har hittills kandiderat till såväl kommunfullmäktige i Örebro kommun som till regionfullmäktige i Örebro län. 

I valet 2018 tog vi två mandat i Örebros kommunfullmäktige.